Pasūtījums:

Klients veic pasūtījumu, bet carparts.lv nodrošina pasūtījuma izpildi.

Noformējot pasūtījumu ar e-veikala palīdzību, iepazīstieties ar e-veikala sniegto informāciju par pasūtījuma veikšanas procesu.

Izpildes kārtība:

Par preci Jūs varat norēķināties skaidrā naudā, vai ar pārskaitījumu, preces piegādes termiņš ir no vienas dienas līdz piecām.

Atteikuma tiesības un kārtība:

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, pirms klients ir saņēmis šo preci, bet pie nosacījuma, ka e-veikalam carparts.lv tiek atlīdzināti izdevumi, ja tādi radušies pasūtījuma izpildes laikā. Tie būtu transporta izdevumi 5 latu apmērā.

Klientam ir tiesības atteikties no jau saņemtās preces 14 kalendāro dienu laikā, nosūtot elektronisko vēstuli carparts@carparst.lv, kurā tiek norādīts atgriešanas pieprasījums un pamatojums.

Tiesības un pienākumi

Carparts.lv pienākumi

Nogādāt preci atbilstoši pasūtījuma nosacījumiem;

Garantēt preces atbilstību konkrētajai automašīnai kuru klients ir izvēlējie;

Mainoties piegādes termiņiem, carparts.lv nekavējoties par to informē klientu;

Sniegt pilnu informāciju par preci;

Izskatīt klientu sūdzības un risināt tās atkarībā no nosacījumos noteiktās kārtības;

Carparts.lv tiesības:

Neizpildīt pasūtījumu, ja nav saņemta apmaksa par preci bezskaidras naudas gadījumā;

Nepieņemt sūdzības un pretenzijas par auto rezerves daļām, ja tai jau ir radušies vizuāli defekti, kas neļauj pēc tam tālāk realizēt preci;

Carparts.lv nepieņem atpakaļ auto rezerves daļas, ja tā uzstādīta servisā vai kur citur bez attiecīgā aprīkojuma;

Ja attiecīgā prece nav uz vietas, var pagarināties piegādes laiks, informējot par to klientu

Klienta pienākumi:

Veicot pasūtījumu, sniegt precīzu automašīnas datu aprakstu pēc dotajiem rādītājiem, ko piedāvā carparts.lv katalogs;

Atteikties no pasūtījuma 14 kalendāro dienu laikā noteiktā kārtībā kā to prasa carparts.lv;

Klients pats ir atbildīgs par preces izvēli;

Apmaksāt pasūtījuma rēķinu pēc norādītās summas;

Pieņemts preci noteiktā laikā, kā to ir noteicis carparts.lv; (ja neizņem, tad soda nauda par katru nokavēto dienu 10% no preces ērtības;

Preces saņemšanas brīdī pārliecināties par preču daudzumu un komplektāciju

Klientu tiesības:

Pieprasīt apmaksāt jau samaksāto rēķinu, ja carparts.lv nevar izpildīt pasūtījumu;

Veikt izmaiņas pasūtījumā pirms carparts.lv ir sācis pasūtījuma izpildi

Atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas dienas, ievērojot jau iepriekš minētos nosacījumus

Iesniegt sūdzību par auto rezerves daļu, ja tā nepilda savas funkcijas tās ekspluatācijas laikā, tādos gadījumos, kādus nosaka preces garantijas saistības.

Apmaksas kartība

Norādītajā cenā jau ir iekļauts PVN 22% apmērā. Pasūtījums tiek pieņemts tālāk tikai pēc pasūtījuma summas ieskaitīšanas carparts.lv kontā. Skaidras naudas gadījumā, pasūtījums tiek veikts pasūtījuma brīdī.

Pēc pasūtījuma veikšanas spiežat uz saites „apmaksāt rēķinu” un sekojiet tālākiem norādījumiem. Saņemot preci, Jums tiek izsniegts čeks vai pavadzīme.

Loading
!

Paroles atjaunošana


← Atpakaļ

Autorizācija